Til højre illustreres, hvorledes vi typisk griber de første 12 måneders samarbejde med en ny kunde an. I den første fase gælder det om at skabe overblik og dokumentation, så vi har et grundlag for at afgive et sammenligneligt tilbud og tilrettelægge den fremtidige forsikringsløsning. 

Gennemgangen vil afdække, hvilke risici virksomheden bør være forsikret imod. CE Forsikringsagentur skaber overblikket - I tager beslutningerne.

Den gode cirkel er også et omdrejningspunkt for det løbende samarbejde med kunder. Behovet for forsikringer ændrer sig løbende i takt med virksomhedens udvikling, og en ny cirkel kan tegne sig.
 
 
Workflow

CE Forsikringsagenturs filosofi baserer sig på gensidig tillid, samarbejde og super tilfredse kunder. Lever vi derfor ikke op til dine forventninger, og du ønsker at drøfte det med os, kan du altid kontakte:

Administrerende direktør Kurt V. Hansen, tlf. +45 40 45 32 50, e-mail kvh@ceforsikringsagentur.dk

 

Contea er over de sidste år vokset betydeligt. Vi gør meget ud af, at ansætte de rigtige personer med den rette holdning og de rigtige kompetencer. Vi arbejder i et spændende og moderne miljø. Vi sætter i Contea fokus på en positiv og glad omgangstone, både internt og eksternt. En af vores kerneværdier er tillid og samarbejde heraf også vores navn Contea, som er en sammentrækning af confidence og teamwork.

Vi lytter til vores medarbejdere, så vi sammen er med til, at påvirke Conteas virksomhedskultur og på den måde, få en af de bedste arbejdspladser i Danmark.

Vi har afdelinger i Esbjerg og Roskilde.

Kunne du tænke dig, at blive en del af Conteas dynamiske team, er du velkommen til at kontakte

HR Chef Dorte Thorsø på

e-mail dth@contea.dk eller på mobiltelefon 23 46 82 30

Vi glæder os til at høre fra dig

Vi er et forsikringsagentur med speciale i at;

  • sikre din risiko bedst og billigst
  • sammensætte et korrekt forsikringsprogram med forsikringer fra vores samarbejdspartnere
  • Yde god og tryg kundeservice


Vi køber forsikringer ind i meget store pools, hvilket sikrer dig de bedste præmier i forhold til dækning.

Det er ikke usædvanligt vores kunder opnår meget store besparelser på deres samlede forsikringsprogram.

 

Vi arbejder efter en nøje fastlagt proces

Processen starter med at I underskriver en fuldmagt, der giver os ret til at modtage oplysninger fra de nuværende forsikringsselskaber. Således ved vi nøjagtigt hvordan virksomheden er forsikret nu. 

Herefter indhenter vi et forsikringstilbud fra vores partnere, der sikrer at vi sammenligner dækninger og præmier i forhold til det nuværende forsikringsprogram. Herefter gennemgås og tilrettes alle dækninger igennem en tæt dialog.

Sidst sikrer vi implementering af det nye program. Læs mere om processen her

Den globale markedsplads kender ikke til grænser. Et industriprodukt er ofte sammensat af komponenter fra en række lande, og danske varer strømmer ud til alle hjørner af verden. Mange virksomheder vælger at etablere datterselskaber i udlandet for, at være tættere på deres markeder.

Contea er medlem af verdens største netværk af uafhængige forsikringsmæglere, World Wide Broker Network (WBN), der består af partnere i over 60 lande over hele kloden. Hvert halve år ser vi repræsentanter for de over 15.000 professionelle samarbejdspartnere i øjnene og sikrer os, at de vil arbejde lige så dedikerede og ansvarsbevidste for din virksomhed, som vi gør.

Din virksomheds internationale forsikringsprogram styres fra Danmark. Contea etablerer direkte kontakt til lokale partnere, som kan udarbejde underpolicer, der tager højde for lovkrav og standarder i de lande, du er etableret i og driver samhandel med.

Conteas medlemskab af den internationale WBN-familie afdækker risikoen for driftstab, kundeklager og dyre erstatningssager, uanset hvor du driver forretning.

WHY WBN?