Contea-måden. Vi tror på tillid og samarbejde

Contea er en sammentrækning af ordene confidence og teamwork. Tillid og samarbejde. Hos os er det bestemt ikke slidte fraser, men en grundlæggende del af vores kultur. De præger organisationen både indadtil og udadtil.

Tillid
Igennem vores handlinger gør vi os fortjent til kundernes og hinandens tillid. I Contea prioriterer vi åbenhed og dét at være tilgængelige og lyttende. Vi prioriterer det personlige engagement i dig som kunde, fordi det skaber gensidig tillid. Vi tror på, at tilliden i et godt samarbejde skaber merværdi for dig.

Samarbejde
Som kunde har du en kontant interesse i, at dit forsikringsselskab har et godt kendskab til dig samtidig med, at du entrerer med Contea som din rådgiver.

Vi vægter det gode samarbejde højt. Men ikke kun imellem kunderne og os. I Contea tror vi i lige så høj grad på styrken i, at du er en aktiv deltager i samarbejdet med forsikringsselskabet. Hos os bringer vi alle parter tæt på hinanden.

Contea-måden
Forsikring er en branche, hvor koncepter og standardløsninger er udbredte. Vi tror imidlertid ikke på, at standardløsninger og koncepter udviklet i London eller New York nødvendigvis passer til danske virksomheder - hverken private eller offentlige.

I Contea bidrager vi med rådgivning og service i præcis det omfang, din virksomhed har behov for. Hverken mere eller mindre. Vi er ikke administratorer. Vi er rådgivere og innovatører. Det er vores fineste opgave, at være både transparente, differentierede i vores prissætning og proaktive i vores tilgang til risici og til dig som kunde.

Vi skal være omstillingsparate og sætte nye standarder. Vi skal konstant søge størst muligt kendskab til vores kunders brancher og optimal indsigt i forsikringsmarkedet.

Det kalder vi Contea-måden.

 

 Contea i Roskilde


CE Forsikringsagentur

Ring, mail eller besøg os på:

Havnevej 1
4000 Roskilde

Tlf: +45 79 30 69 99
info@ceforsikringsagentur.dk


Police og administration
Kontakt kundeservice på telefon +45 79 30 69 99


Skade
Benyt link: skade, eller kontakt kundeservice på +45 79 30 69 99


CVR: 37 78 26 88
Mail: info@ceforsikringsagentur.dk

På ceforsikringsagentur.dk anvendes cookies til indsamling af besøgsdata. Når du besøger cerisk.dk lagres en lille fil på din computer, dette er den såkaldte cookie.

Du har som bruger mulighed for at blokere disse cookies. Vi henviser til din browsers egen dokumentation herfor.

På ceforsikringsagentur.dk bruges cookies til at indsamle statistiske og anonymiserede oplysninger om dit besøg på ceforsikringsagentur.dk. Der indsamles og opbevares oplysninger med Google Analytics.

De lagrede data videresælges ikke til tredjeparter.

CE Forsikringsagentur er en danskejet virksomhed, der er kendetegnet ved nærvær og evnen til at finde løsninger, uden at skulle konsultere et fjernt hovedkontor. Medarbejderne er lettilgængelige, handlekraftige og ukomplicerede at samarbejde med i dagligdagen.

CE Forsikringsagenturs ejere, som ses nedenfor er, ud over Kurt V. Hansen, ligeledes seniorpartnere og ejere af Danrisk Forsikringsagentur og Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab. Den daglige ledelse af CE Forsikringsagentur varetages af Kurt V. Hansen.

ejerskab u Steen