Til højre illustreres, hvorledes vi typisk griber de første 12 måneders samarbejde med en ny kunde an. I den første fase gælder det om at skabe overblik og dokumentation, så vi har et grundlag for at afgive et sammenligneligt tilbud og tilrettelægge den fremtidige forsikringsløsning. 

Gennemgangen vil afdække, hvilke risici virksomheden bør være forsikret imod. CE Forsikringsagentur skaber overblikket - I tager beslutningerne.

Den gode cirkel er også et omdrejningspunkt for det løbende samarbejde med kunder. Behovet for forsikringer ændrer sig løbende i takt med virksomhedens udvikling, og en ny cirkel kan tegne sig.
 
 
Workflow